SÜT ANALİZLERİ VE AFLATOKSİN TESPİTLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SÜT ANALİZLERİ VE AFLATOKSİN TESPİTLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1977’den bugüne, KKTC’de üretilen tüm sütü üreticiden alıp, denetim, izleme ve kalite kontrolünü yapıp, Süt ve Süt Mamülleri imalatçılarına pazarlayan tek kurumdur.

SÜTEK laboratuvarında bulunan gelişmiş cihazlarla çiftliklerden alınan tüm sütlerden günlük olarak alınan örneklerden, sütün her türlü kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılmaktadır. Kurumun, Kalite Kontrol Laboratuvarlarında her gün alınan süt örneklerinden kimyasal (pH, Asitlik, Yağ, Protein, Donma Noktası, Antibiyotik testi, Aflatoksin Testi) ve duyusal analizler yapılmaktadır. Aynı zamanda steril olarak alınan örneklerden ise Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayısı kontrolü gibi hijyen kontrolleri yapılmaktadır.

Mevsime bağlı yoğunlaşarak, belli periyotlarda laboratuvara steril olarak alınan tanker kazan örneklerine ve üretici örneklerine hızlı aflatoksin testi ile “Aflatoksin M1” taraması yapılmaktadır. Limit üzeri tespit edilen sütler, imha edilmekte ve üreticilere ve ilgili makamlara bilgi verilmektedir.

Aflatoksin Testi; sütte “Aflatoksin M1” toksininin varlığının tespit edildiği testtir. İyi depolama yapılmamış, küflü yemlerden kaynaklanır. Temiz bir sütte “Aflatoksin M1”’in maksimum limit değeri 0.05mg/kg olmalıdır. Limit üstü değerler tespit edildiğinde, süt doğrudan imha edilmektedir.

29 Kasım 2018 tarihi itibarI ile SÜTEK tarafından yapılan analizler sonucunda, 8 üreticinin sütlerinde aflatoksin değerinin yüksekliği tespit edilmiştir. Bu sütlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’na da gönderilmiştir. Limit üzeri çıkan 57 ton süt, tarafımızdan imha edilmiştir. Aflatoksin değeri yüksek çıkan tüm çiftlikler Hayvancılık Dairesi’ne bildirilmiştir ve ilgili daire sorunun kaynağıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaktadır. Ülke genelinde tüm çiftlikler kontrolümüz altında olup, her gün denetlenmektedir.

Son bir aydır Hayvancılık Dairesi, Süt Endüstrisi Kurumu ve Veteriner Dairesi olarak her hafta düzenli olarak bölgesel çiftlik ziyaretleri düzenlenip, akşam üreticilere yönelik “Süt Sığırlarında Beslemenin Süt Yağına Etkisi” konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Yapılan ziyaretlerde ve verilen eğitimde özellikle hayvan besleme, yemleme, rasyon ve yemlerin depolanmasının önemi anlatılmaktadır. Depolama şartlarının uygun olmadığı durumlarda yemlerde küf oluşumunun süt sığırlarında aflatoksin değerini yükselttiği vurgulanmakta ve üreticilere gerekli bilgiler verilmektedir.

SÜTEK olarak asli görevimiz, halk sağlığını korumak olduğundan, Gıda Güvenliğini sağlama konusunda titizlikle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özellikle Aflatoksin riskinin mevsimsel koşullara bağlı olarak arttığı bu dönemde, geçmişte olduğu gibi bugün de Aflatoksin taramalarına ağırlık vermekteyiz.Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi