"Gönül rahatlığı ile tüketilebilir"

"Gönül rahatlığı ile tüketilebilir"

Geçtiğimiz günlerde sütte görülen aflatoksin maddesi konusunu Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman gündeme getirmişti. Bunun üzerine Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Fide Kürşat, gazetemize özel açıklama yaptı. Kürşat, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ülkede üretilen tüm çiğ sütü titizlikle ve sıfır toleransla gıda güvenliği bakımından denetlemektedir dedi. Kürşat, Halkımız gönül rahatlığı ile süt ve süt ürünlerini tüketebilir ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sütte görülen aflatoksin maddesi konusunu Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman gündeme getirmişti. Bunun üzerine Süt Endüstrisi Kurumu  Genel Müdürü Fide Kürşat, gazetemize özel açıklama yaptı. Kürşat, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ülkede üretilen tüm çiğ sütü titizlikle ve sıfır toleransla gıda güvenliği bakımından denetlemektedir dedi. Kürşat, Halkımız gönül rahatlığı ile süt ve süt ürünlerini tüketebilir ifadelerini kullandı.

“1977’den Beri Hizmet Veriyoruz”

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 1977’den beri KKTC’de hayvancılık sektörü tarafından üretilen çiğ sütün toplanması, gıda güvenliğinin denetlenmesi, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve üretilen sütü işleyecek olan imalatçılara dağıtılması işlevini yürüten kurumdur. 

“Son Teknoloji Cihazlar Kullanıyoruz”

SÜTEK laboratuvarında bulunan gelişmiş cihazlarla çiftliklerden günlük olarak alınan örneklerden sütün her türlü kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılmaktadır. Kurumun Kalite Kontrol Laboratuvarlarında her gün alınan süt örneklerinden kimyasal (pH, Asitlik, Yağ, Protein, Donma Noktası, Antibiyotik testi, Aflatoksin Testi) ve duyusal analizler yapılmaktadır. Aynı zamanda steril olarak alınan örneklerden ise Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayısı kontrolü gibi hijyen kontrolleri yapılmaktadır.  

“Aflatoksin testi ile “Aflatoksin M1” Taraması Yapılıyor”

Özellikle nemli ve yağışlı havaların hakim olduğu ve mevsime bağlı bu dönemlerde yoğunlaşarak steril olarak alınan tanker kazan örneklerine ve üretici örneklerine hızlı aflatoksin testi ile “Aflatoksin M1” taraması yapılmaktadır. Yapılan analizlerde limit üzeri tespit edilen sütler çiftliklerde imha edilmekte, üreticilere ve Hayvancılık Dairesi’ne gerekli bilgi verilmektedir. Hayvancılık Dairesi çiftliklerden yem numunesi alarak aflatoksinin üreme nedenini araştırmakta, üreticilere gerekli bilgileri vermekte ve yem rasyonlarında alınabilecek tedbirlerle ilgili yardımcı olmaktadır. Üreticilere gerekli tedbirleri almaları için anında uyarılar verilmektedir. 

“Aflatoksin M1”’İn Maksimum Limit Değeri 0.05mg/Kg Olmalıdır”

Yemlerde aflatoksin üremesinin engellenmesi için ürünlerin hasat sonrası nemlerinin en kısa sürede uygun oranlara düşürülmesi, yani hızlı kurumaları sağlanmalıdır. Daha sonraki önlem ise, depolama alanlarında standart bir hava sirkülasyonunun sağlanması ve ürünlerin depolama kurallarına uygun şekillerde yerleştirilmesi gerekmektedir. Aflatoksin Testi; sütte “Aflatoksin M1” toksininin varlığının tespit edildiği testtir. İyi depolama yapılmamış, küflü yemlerden kaynaklanır. Temiz bir sütte “Aflatoksin M1”’in maksimum limit değeri 0.05mg/kg olmalıdır. Limit üstü değerler tespit edildiğinde süt doğrudan imha edilmektedir. 

“Her gün analiz yapılmaktadır”

Laboratuvarımızda, halk sağlığını korumak amacıyla her türlü çiğ süt analizlerini eksiksiz yapmaktayız. Aflatoksin M1 analizleri, özellikle yağışlı ve nemli sonbahar aylarında daha sık yapılmakta ve en küçük bir artışı bertaraf etmek için büyük çaba göstermekteyiz. 

Eylül ayından beridir Aflatoksin M1 Analizi tüm bölgelerde üretici numunelerine ve fabrikalara ulaştırılan sütlerin tanker kazan sütlerine de yapılmaktadır. Limit üstü çıkan çiğ sütler çiftliklerde imha edilmekte ve o çiftliğin sütü kontrol altına alınmaktadır, Aflatoksin M1 miktarı söz konusu çiftlikte limit altına düşene kadar süt, Kurum personeli gözetiminde imha edilmekte ve düşene kadar alınmamaktadır. Bizim laboratuvarımız dışında, özellikle UHT İçme sütü üreten büyük fabrikalar da kendi laboratuvarlarında süt alımlarında Aflatoksin M1 kontrolünü titizlikle yapmaktadır. Aflatoksin konusunda sıfır toleransla kontrollerimiz yapılmaktadır. 

“Bazı Çiftliklerde Görüldü” 

Ülkemizde yağışların yoğunluklu olarak başladığı ve nemli hava koşullarının oluştuğu Kasım ayı sonundan  itibaren yapılan Aflatoksin taramalarında bazı çiftliklerde “Aflatoksin M1”’in limit üstü olduğu tespit edilmiştir. KKTC’de genelinde günlük 400 ton süt üretilmektedir ve bu sütlerin tüm analizleri tarafımızdan yapılmaktadır. 29 Kasım’dan itibaren Gıda Güvenliğine aykırı “Aflatoksin M1” toksininin limit üstü tespit edilen 31 çiftlikte toplam 145 ton süt çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde imha edilmiştir. SÜTEK tarafından yapılan analizler sonucunda sütlerinde aflatoksin değerinin yüksekliği tespit edilen tüm sütler çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde anında imha edilmektedir. Bu sütlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarına da gönderilmektedir. Aflatoksin değeri yüksek çıkan tüm çiftlikler Hayvancılık Dairesi’ne bildirilmekte ve ilgili daire sorunun kaynağıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaktadır. Ülke genelinde tüm çiftlikler kontrolümüz altında olup her gün denetlenmektedir. 

 “Gönül Rahatlığı ile Tüketilebilir” 

Alınan tedbirler sonucunda yılbaşından sonra yapılan taramalarda sütte aflatoksin değeri yüksek çıkan bir çiftlik süt tespit edilmiştir. SÜTEK olarak her gün taramalarımıza devam etmekteyiz.  

SÜTEK olarak, asli görevimiz halk sağlığını korumak olduğundan, Gıda Güvenliğini sağlama konusunda titizlikle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Halkımız gönül rahatlığı ile süt ve süt ürünlerini tüketebilir.

 Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi