< < <Sıcak Süt Veren İşletmelere Destek - SÜTEK ~ Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

Sıcak Süt Veren İşletmelere Destek

Hayvancılık Dairesi tarafından sıcak süt veren işletmelere yönelik olarak, soğutucu depo ve/ veya sağım sistemi alımı desteklenecektir.

Bu destek için 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı olan veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Kurumu’na sıcak süt veren işletmeler başvurabilecektir.

Buna göre Soğutucu Depo Alımında destekler şu şekilde düzenlenmiştir: 200-229 Lt – 6,000 TL, 300-499 Lt- 7,200 TL, 500 -999 Lt -9,000 TL ve 1000 Lt ve üzeri 12,000 TL

Sağım Makinesi Alımında ise destekler şöyledir: Tek Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında - 1.000 TL, İki Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında -1.750 TL, Mobil Sağım Sistemi alımında - 9.000 TL Kapalı Devre Soğuk Zincir Sağım Sistemi alımında - 12.000 TL

Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:
1- Hibe Başvuru Formu
2- Alınacak Ekipmana ait Fatura
3- Süt Kurumuna sıcak süt verdiğini gösterir belge
4- Veteriner Dairesi’nden anaç hayvan sayısını gösterir belge.
5- Mevcut hayvan barınağının başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin yasal belge (tapu kayıt belgesi, kullanım belgesi, icar belgesi, v.s)
6- KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

Başvuru sahibinde aranacak şatlar ise şu şekilde belirlenmiştir:
- 66 yaşından gün almamış olmak.
- Yürürlükteki mevzuat uyarınca ikinci iş yasağı kapsaında olmamak
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan taahhütnameyi imzalamış olmak.

Hayvancılık Dairesi