Tüm Nakliyecilere Duyuru

Tüm Nakliyecilere Duyuru

Kurumumuz Yönetim Kurulu, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren açık süt toplanmayacağını göz önünde bulundurarak geçiş dönemi içi 3 adet (8000-10,000 Lt kapasiteli) küçük tankerin devreye konması gerektiğine karar vermiştir.

Sütün yoğun olduğu bu dönemde mevcut tankerlerle soğuk ve soğutulmuş inek, koyun keçi sütleri toplanmaya çalışılmaktadır. Özellikle soğutulmuş sütler küçük buzluklarda ve dağınık bölgelerde bulunduğundan manevra kabiliyeti yüksek, daha seri süt toplamaya elverişli küçük tankerlerle süt nevileri ayrı ayrı toplanıp imalatçılara dağıtılabilmesi için mevcut taşeron nakliyecilerden teklif alınmasına ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirmesine karar vermiştir.

Tanker alabilecek Nakliyecilerin en geç (10 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar) Kurumumuza tanker alımı hususunda başvuruda bulunmaları rica olunur.

Saygılarımla

Fide Kürşat
Genel Müdür