1 Adet Yüksek Performanslı Kromatografi Sistemi ( HPLC ) Cihazı Alımı

1 Adet Yüksek Performanslı Kromatografi Sistemi ( HPLC ) Cihazı Alımı

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 17.09.2019 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler K.T.Süt Endüstrisi Kurum Veznesi’ne yatırılacak 100 TL KDV makbuz karşılığı , K.T.Süt Endüstri Kurumu adresinden temin edilebilir.

Ek Dosyaları İndir:

Bu kategorideki diğerleri: « SÜTEK MÜNHAL DUYURUSU