Tarihe göre süzülmüş ögeler: Çarşamba, 20 Şubat 2019 - SÜTEK ~ Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

Sıcak Süt Veren İşletmelere Destek

Yayınlandığı Kategori Haberler

Hayvancılık Dairesi tarafından sıcak süt veren işletmelere yönelik olarak, soğutucu depo ve/ veya sağım sistemi alımı desteklenecektir.

Bu destek için 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı olan veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Kurumu’na sıcak süt veren işletmeler başvurabilecektir.

Buna göre Soğutucu Depo Alımında destekler şu şekilde düzenlenmiştir: 200-229 Lt – 6,000 TL, 300-499 Lt- 7,200 TL, 500 -999 Lt -9,000 TL ve 1000 Lt ve üzeri 12,000 TL

Sağım Makinesi Alımında ise destekler şöyledir: Tek Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında - 1.000 TL, İki Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında -1.750 TL, Mobil Sağım Sistemi alımında - 9.000 TL Kapalı Devre Soğuk Zincir Sağım Sistemi alımında - 12.000 TL

Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:
1- Hibe Başvuru Formu
2- Alınacak Ekipmana ait Fatura
3- Süt Kurumuna sıcak süt verdiğini gösterir belge
4- Veteriner Dairesi’nden anaç hayvan sayısını gösterir belge.
5- Mevcut hayvan barınağının başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin yasal belge (tapu kayıt belgesi, kullanım belgesi, icar belgesi, v.s)
6- KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

Başvuru sahibinde aranacak şatlar ise şu şekilde belirlenmiştir:
- 66 yaşından gün almamış olmak.
- Yürürlükteki mevzuat uyarınca ikinci iş yasağı kapsaında olmamak
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan taahhütnameyi imzalamış olmak.

Hayvancılık Dairesi

Devamını okuyun...

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Yayınlandığı Kategori Haberler

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 735 üretici için toplam 13,915,018.44 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Devamını okuyun...
Bu kullanıcının RSS akışına abone olun


Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi